سامانه رخدادهای انتظامی در کلانتری های قزوین راه اندازی می شود