اسامی 19 بازیکن پرسپولیس برای دیدار با بنیادکار اعلام شد