«ایران برگر» از مرز 4.5 میلیارد تومان گذشت/ استقبال تلویزیون‌های خارجی و اکران در خاورمیانه