حل مشکلات تپه های سیلک روی کاغذ و نقشه/ منتظر اقدام عملی هستیم