‫انتخابات سراسری انگلیس چگونه برگزار می‌شود؛ قوانین و فرآیند انتخابات