معاون وزیر کشور: 520 شهر با بحران آب شرب مواجه هستند