نظام سوریه هرگز سقوط نخواهد کرد/ تاکید بر تداوم ائتلاف و همپیمانی