نتایج دو بازی باقی‌مانده با اسکناس‌های سبز تعیین می‌شود!/ چیزهایی شنیده‌ایم که با روح جوانمردی کیل