افتتاح رسمی نمایندگی بانک خون بندناف در چهارمحال و بختیاری