تصاویر/ حضور مهندس رحیم مشایی در مراسم ترحیم پدر بزرگوار دکتر رحیمی یگانه