جراح لوله را در مثانه‌ام جا گذاشت/ 2 سال هیچ پزشکی این مشکل را متوجه نشد