ایثار و از خودگذشتگی پزشکان در دوران دفاع مقدس ستودنی است