پس از لومیا 640، لومیا 930 و 640XL در صف انتظار برای دریافت ویندوز فون 10