آئین شکرگزاری پایان دوره آموزش روخوانی قرآن کریم در کلاله برگزار شد