قاره سیاه در نمایشگاه کتاب تهران برنامه برگزار می‌کند/ 18 اردیبشت روز «عمان»