«استفان دی میستورا»: رایزنی‌های ژنو، فرصتی برای یافتن راه حل سیاسی سوریه است