حمایت‌های رهبر انقلاب از تیم مذاکره کننده تداوم دارد