برگزاری مسابقات استانی قرآنی ویژه خانواده شهدا و ایثارگران استان اصفهان