بازی برابر تراکتورسازی بسیار مهم است/ قلعه‌نویی با وساطت، فروزان و رسولی را به قم برد/ آنالیزور استق