هواشناسی: آسمان گیلان تا اواخر هفته جاری ابری در بعضی ساعات بارانی است