تورم نقطه‌ای روستایی کشور در فروردین ۱۳.۱ درصد است