هاشمی: وزارت بهداشت باید سیاستگذار بیمه پایه باشد/ بخش عمده‌ای از مسائل پرستاران سیاسی است