حقوق کارکنان نهاد ریاست جمهوری 35 درصد افزایش داشته است/ دولت برای معلم ها هم تدبیر ویژه داشته باشد