نشست مدیران فرهنگی و تعاون بنیاد شهید استان تهران برگزار شد