وزیر نفت عربستان: لغو تحریم‌های ایران قیمت نفت را باز هم کاهش ‌می‌دهد