تکرار اجرای پالت در وحدت / آغاز بلیت‌فروشی کنسرت روحانی