اسامی 19 بازیکن پرسپولیس برای اردوی بازی بنیادکار اعلام شد