حضور پررنگ جوانان در اعتکاف نشانه عشق به مکتب اهل بیت(ع) است