نیاز آب شرب شهرها و روستاهای مازندران سالانه 400 میلیون مترمکعب است