درخواست افزایش ۱۲درصدی قیمت فرآورده‌های گوشتی/ آلودگی گوشت هندی گوشت برزیلی‌ را گران کرد