بودجه ۳ هزار میلیاردی برای ساخت مصلای تهران/ اتمام پروژه در سال ۹۶