رئیس دیوان عدالت اداری: اجرای اسلام بر عهده همگان است / اینکه می گویند فلان دستگاه مسئول اجرای اسلام ن