خلعتبری: پیش‌بینی‌ها در مورد قهرمانی سپاهان، خیال ما را راحت نمی‌کند