نرخ تورم روستایی ۱۳.۴ درصد شد/ تورم نقطه به نقطه ۱۳.۱ درصد