افتتاحیه‌ی بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی تهران با حضور رییس‌جمهور