اجرای مجید کیانی در تهران / انتشار آلبوم «حس پاییزی»