از صبح تا شب به دنبال پول هستیم /هواداران استقلال از آوردن بنر در این 2 بازی خودداری کنند