امیدواریم در موعد مقرر نگارش «برجام» پایان یابد/ هیچ امتیاز خاصی نمی‌دهیم