وزارت صنعت مشکلات قراردادهای خودورسازها با قطعه‌سازان را حل می‌کند