گزارش تصویری:: پیراهن شماره 4 اینتر برای همیشه بازنشسته شد