سازندگان Lost Planet 3 و Ninga Gaiden Z با دنیای بازی های ویدویی خداحافظی کردند