مسابقات دوچرخه سواری «بین مدارس» در همدان برگزار می شود