تشکیل کمیته‌ای به دستور رئیس جمهور برای حل مشکل تبعیض در دریافتی‌های فرهنگیان