انتقاد داماد شهید آوینی‌ از تهدید علیه‌ سخنرانی‌ها