طرح تعیین آلودگی بهاره زنبور عسل در کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد