مسوولان در پیگیری مصوبات سفر دولت به خراسان جنوبی تلاش بیشتری کنند