ابتکار: هیچ مسئولی نمی‌تواند درباره ریزگردها وعده دهد/مردم باید کنار بیایند