مخاطب شعار امسال روز جهانی آسم دولت است/80 درصد تلفات جهان سوم ناشی از بیماری‌های مزمن