سیدجلال حسینی: نباید خانزاده را نابود کرد/ پرسپولیس باید از بازیکنانش حمایت کند