بازی‌هایمان را کرده‌ایم بهتر است آذری مدیریتش را کند/ برای تغییر زمان فینال منفعت دو باشگاه را در نظ